Пазіцыя БХК аб выкарыстанні ў Беларусі прымусовай працы

У дадзеным заключэнні БХК аналізуе, як Рэспубліка Беларусь реалізуе палажэнні канвенцый Міжнароднай арганізацыі працы (МАП) №29 і №105. Обедзьве канвенцыі налагаюць на дзяржавы-сябры МАП абавязальніцты аб скасаванні прымусовай працы. На падставе даследвання заканадаўчых актаў і існуючай практыкі эксперты БХК прыйшлі да высновы, што ў Беларусі прымусовая праца выкарыстоўваецца.