справедливый суд

Белорусский Хельсинкский Комитет направил анализ доступности конституционного правосудия для граждан заинтересованным органам

24.05.2018

Анализ был направлен в Конституционный и Верховный Суды, Администрацию Президента, Совет Министров, Парламент и Национальный центр законодательства и правовых исследований.

рус

Аналіз практыкі разгляду КС РБ зваротаў аб ліквідацыі ў нарматыўных прававых актах прабелаў, выключэнні калізій і прававой недакладнасці (накіраваны ў КС і ВС, АП, Саўмін, Парламент, НЦЗПД) 23.05.18

17 красавіка 2014 года ўступіў у сілу Закон «Аб канстытуцыйным судаводстве» (замяніў Закон «Аб Канстытуцыйным Судзе Рэспублiкi Беларусь»). Ён замацаваў за Канстытуцыйным Судом новую кампетэнцыю па разглядзе спраў аб ліквідацыі недахопаў у нарматыўных прававых актах, выключэнні ў іх калізій і прававой недакладнасці. Права звяртацца ў Канстытуцыйны Суд па гэтай катэгорыі спраў упершыню атрымалі суб'екты, не названыя ў ч. 4 арт. 116 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь: дзяржаўныя органы, iншыя арганiзацыi, а таксама грамадзяне і індывідуальныя прадпрымальнікі (ч. 1 арт. 158 Закона).
bel

Анализ практики рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь обращений об устранении в нормативных правовых актах пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности (направлен в КС, ВС, АП, Совмин, Парламент, НЦЗПИ) 23.05.18

17 апреля 2014 года вступил в силу Закон «О конституционном судопроизводстве» (заменил действовавший Закон «О Конституционном Суде Республики Беларусь»). Он закрепил за Конституционным Судом новую компетенцию по рассмотрению дел об устранении пробелов в нормативных правовых актах, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. Право обращаться в Конституционный Суд по этой категории дел впервые получили субъекты, не указанные в ч. 4 ст.

рус

Адбылося абмеркаванне праекта Закона аб адвакатуры. Сярод удзельнікаў: заканадаўцы, адвакаты і грамадзянская супольнасць

20.03.2017
У Мінску 16 сакавіка адбылося абмеркаванне змяненняў і дапаўненняў у Закон "Аб адвакатуры".
 
Праваабаронцы дамагаюцца большай незалежнасці для адвакатаў. Гэта, у сваю чаргу, павінна прывесці да большай справядлівасці судовых разглядаў і забеспячэння спаборнасці судовых працэсаў.
 
bel

Состоялось обсуждение проекта Закона об адвокатуре. Среди участников: законодатели, адвокаты и гражданское общество

20.03.2017

В Минске 16 марта состоялось обсуждение изменений и дополнений в Закон «Об адвокатуре».

Правозащитники добиваются большей независимости для адвокатов. Это, в свою очередь, должно привести к большей справедливости судебных разбирательств и обеспечению состязательности судебных процессов.

рус
Подписка на RSS - справедливый суд