тунеядцы

Разбор адной з цікавых спраў пра "дармаедаў"

30.08.2017

Для ўсіх зацікаўленых у тэме дэкрэта "пра дармаедства" прыводзім разбор адной з цікавых спраў грамадскай прыёмнай Беларускага Хельсінкскага Камітэта. Тэкст па-беларуску будзе дасяжны пазней. Выбачаемся за нязручнасці.

***

bel

Разбор одного из интересных дел по "тунеядцам"

30.08.2017

Для всех заинтересованных в теме декрета "о тунеядстве" приводим разбор одного из интересных дел общественной приемной Белорусского Хельсинкского Комитета. 

***

рус

Аналіз практыкі прымянення Дэкрэта №3

15.03.2017
Па прававую дапамогу ў сувязі з Дэкрэтам №3 у РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" звярнуліся каля ста пяцідзесяці чалавек. Гэтым людзям аказана дапамога, а іх сітуацыі вывучаны і абагульнены ў наступны аналіз
Коратка - галоўная выснова ў тым, што якія б мэты ні дэклараваліся дэкрэтам, на практыцы ад яго пацярпелі найбольш сацыяльна неабароненыя людзі, пра якіх дзяржава павінна праяўляць найбольшы клопат.
bel

Анализ практики применения Декрета №3

15.03.2017

За правовой помощью в связи с Декретом №3 в РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратились около ста пятидесяти человек. Этим людям оказана помощь, а их ситуации изучены и обобщены в следующий анализ..

Коротко — главный вывод в том, что какие бы цели ни декларировались декретом, на практике от него пострадали наиболее социально незащищенные люди, о которых государство должно проявлять наибольшую заботу. 

рус

Затрыманні (арышты) журналістаў і ўдзельнікаў мірных акцый супраць Дэкрэта №3 - пазіцыя РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт"

13.03.2017
РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" выказвае глыбокую заклапочанасць у сувязі з масавымі затрыманнямі і адміністрацыйнымі арыштамі ўдзельнікаў мірных сходаў супраць дзеяння Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2015/04/02 № 3 "Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства», а таксама журналістаў, якія асвятляюць дадзеныя сходы ў адпаведнасці са сваімі прафесійнымі абавязкамі. Мы заяўляем наступнае:
 
bel

Задержания (аресты) журналистов и участников мирных акций против Декрета №3 - позиция РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет"

13.03.2017

РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» выражает глубокую озабоченность в связи с массовыми задержаниями и административными арестами участников мирных собраний против действия Декрета Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», а также журналистов, освещающих данные собрания в соответствии со своими профессиональными обязанностями, и заявляет следующее:

рус

Дэкрэт №3 "Аб дармаедах": што рабіць людзям пасля заявы прэзідэнта

10.03.2017
Прэзідэнт правёў нараду, на якой заявіў, што збор на фінансаванне дзяржвыдаткаў часова не будзе збірацца. Расказваем, як паводзіць сябе ў новай сітуацыі тым, хто атрымаў "ліст шчасця".

Так прыйдзецца плаціць збор ці не?

Пакуль не ясна. Зыходзячы з таго, што было сказана прэзідэнтам, незразумела, уводзіцца часовы мараторый на выплату збору за 2015 год ці за 2016. Трэба дачакацца змяненняў і дапаўненняў у Дэкрэт № 3.
bel

Декрет №3 "О тунеядцах": что делать после заявления А.Лукашенко

10.03.2017

Президент провел совещание, на котором заявил, что сбор на финансирование госрасходов временно не будет взиматься. Рассказываем, как вести себя в новой ситуации тем, кто получил "письмо счастья".

 

Так придется платить сбор или нет?

Пока не ясно. Исходя из того, что было сказано президентом, непонятно, вводится временный мораторий на уплату сбора за 2015 год или за 2016. Нужно дождаться изменений и дополнений в Декрет № 3.

 

рус

Страницы

Подписка на RSS - тунеядцы