Guidelines on Definition of Political Prisoner

The Guidelines were developed by working group of human rights defenders from Azerbaijan, Belarus, Georgia, Lithuania, Poland, Russia and Ukraine, including: Emil Adelkhanov, Intigam Aliyev, Anna Baranovskaya, Lyudmila Vatskova, Anna Gerasimova, Valentin Gefter, Aleh Hulak, Sergey Davidis, Eldar Zeynalov, Yevgeny Zakharov, Inna Kuley, Aleksandra Matviychuk, Tatiana Revyako, Olga Salomatova, Valentin Stefanovich, Yelena Tonkacheva, Annagi Hajibeyli, Volodymyr Yavorsky.