декрет 3

Разбор адной з цікавых спраў пра "дармаедаў"

30.08.2017

Для ўсіх зацікаўленых у тэме дэкрэта "пра дармаедства" прыводзім разбор адной з цікавых спраў грамадскай прыёмнай Беларускага Хельсінкскага Камітэта. Тэкст па-беларуску будзе дасяжны пазней. Выбачаемся за нязручнасці.

***

bel

Разбор одного из интересных дел по "тунеядцам"

30.08.2017

Для всех заинтересованных в теме декрета "о тунеядстве" приводим разбор одного из интересных дел общественной приемной Белорусского Хельсинкского Комитета. 

***

рус

Пытанні папярэджання сацыяльнага ўтрыманства ў кантэксце дасягнення Мэтаў Ўстойлівага Развіцця

25 верасня 2015 года дзяржавы-члены ААН аднагалосна прынялі «Парадак дня ў галіне Ўстойлівага Развіцця на перыяд да 2030 года», што замацоўвае 17 Мэтаў Ўстойлівага Развіцця. Рэспубліка Беларусь актыўна ўключылася ў працэс выканання Мэтаў, прызначаны Нацыянальны каардынатар.
 
Аналітычная запіска факусуецца на Мэце 1 «Паўсюдная ліквідацыя галечы ва ўсіх яе формах» і Мэце 5 «Забеспячэнне гендэрнай роўнасці і пашырэнне правоў і магчымасцяў усіх жанчын і дзяўчынак», дасягненне якіх прама звязана з палажэннямi Дэкрэта №3 "Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства».
bel

Вопросы предупреждения социального иждивенчества в контексте достижения Целей Устойчивого Развития

25 сентября 2015 года государства-члены ООН единогласно приняли «Повестку дня в области Устойчивого Развития на период до 2030 года», закрепляющую 17 Целей Устойчивого Развития (ЦУР).  Республика Беларусь активно включилась в процесс выполнения ЦУР, назначен Национальный координатор.

Аналитическая записка фокусируется на Цели 1 «Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах» и Цели 5 «Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек», достижение которых прямо связано с положениями Декрета №3  «О предупреждении социального иждивенчества» .

рус

Аналіз практыкі прымянення Дэкрэта №3

15.03.2017
Па прававую дапамогу ў сувязі з Дэкрэтам №3 у РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" звярнуліся каля ста пяцідзесяці чалавек. Гэтым людзям аказана дапамога, а іх сітуацыі вывучаны і абагульнены ў наступны аналіз
Коратка - галоўная выснова ў тым, што якія б мэты ні дэклараваліся дэкрэтам, на практыцы ад яго пацярпелі найбольш сацыяльна неабароненыя людзі, пра якіх дзяржава павінна праяўляць найбольшы клопат.
bel

Анализ практики применения Декрета №3

15.03.2017

За правовой помощью в связи с Декретом №3 в РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратились около ста пятидесяти человек. Этим людям оказана помощь, а их ситуации изучены и обобщены в следующий анализ..

Коротко — главный вывод в том, что какие бы цели ни декларировались декретом, на практике от него пострадали наиболее социально незащищенные люди, о которых государство должно проявлять наибольшую заботу. 

рус

Затрыманні (арышты) журналістаў і ўдзельнікаў мірных акцый супраць Дэкрэта №3 - пазіцыя РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт"

13.03.2017
РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" выказвае глыбокую заклапочанасць у сувязі з масавымі затрыманнямі і адміністрацыйнымі арыштамі ўдзельнікаў мірных сходаў супраць дзеяння Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2015/04/02 № 3 "Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства», а таксама журналістаў, якія асвятляюць дадзеныя сходы ў адпаведнасці са сваімі прафесійнымі абавязкамі. Мы заяўляем наступнае:
 
bel

Задержания (аресты) журналистов и участников мирных акций против Декрета №3 - позиция РПОО "Белорусский Хельсинкский Комитет"

13.03.2017

РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» выражает глубокую озабоченность в связи с массовыми задержаниями и административными арестами участников мирных собраний против действия Декрета Президента Республики Беларусь от 02.04.2015 № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», а также журналистов, освещающих данные собрания в соответствии со своими профессиональными обязанностями, и заявляет следующее:

рус

Дэкрэт №3 "Аб дармаедах": што рабіць людзям пасля заявы прэзідэнта

10.03.2017
Прэзідэнт правёў нараду, на якой заявіў, што збор на фінансаванне дзяржвыдаткаў часова не будзе збірацца. Расказваем, як паводзіць сябе ў новай сітуацыі тым, хто атрымаў "ліст шчасця".

Так прыйдзецца плаціць збор ці не?

Пакуль не ясна. Зыходзячы з таго, што было сказана прэзідэнтам, незразумела, уводзіцца часовы мараторый на выплату збору за 2015 год ці за 2016. Трэба дачакацца змяненняў і дапаўненняў у Дэкрэт № 3.
bel

Pages

Subscribe to RSS - декрет 3