принудительный труд

Разбор адной з цікавых спраў пра "дармаедаў"

30.08.2017

Для ўсіх зацікаўленых у тэме дэкрэта "пра дармаедства" прыводзім разбор адной з цікавых спраў грамадскай прыёмнай Беларускага Хельсінкскага Камітэта. Тэкст па-беларуску будзе дасяжны пазней. Выбачаемся за нязручнасці.

***

bel

Разбор одного из интересных дел по "тунеядцам"

30.08.2017

Для всех заинтересованных в теме декрета "о тунеядстве" приводим разбор одного из интересных дел общественной приемной Белорусского Хельсинкского Комитета. 

***

рус

Даследаванне рэалізацыі некаторых эканамічных і сацыяльных правоў у Беларусі

Гэты дакумент закліканы акрэсліць канцэптуальныя рамкі даследавання, прысвечанага ажыццяўленню некаторых эканамічных і сацыяльных правоў у Беларусі. Ён апісвае існуючы кантэкст і тлумачыць выбар тэм. Дакумент апісвае абраны метадалагічны падыход і распавядае пра пастаўленыя мэты і задачы. На дадзеным этапе праца прысвечана толькі некаторым праблемным пытанням, якія можна падзяліць на тры наступныя тэмы: беспрацоўе, сацыяльнае забеспячэнне, прымусовая праца.

bel

Исследование реализации некоторых экономических и социальных прав в Беларуси

Настоящий документ призван очертить концептуальные рамки исследования, посвященного осуществлению некоторых экономических и социальных прав в Беларуси. Он описывает существующий контекст и поясняет выбор тем. Документ описывает избранный методологический подход и излагает поставленные цели и задачи. На данном этапе работа посвящена лишь некоторым проблемным вопросам, которые можно разделить по трем следующим темам: безработица, социальное обеспечение, принудительный труд.  

рус

Аналіз практыкі прымянення Дэкрэта №3

15.03.2017
Па прававую дапамогу ў сувязі з Дэкрэтам №3 у РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" звярнуліся каля ста пяцідзесяці чалавек. Гэтым людзям аказана дапамога, а іх сітуацыі вывучаны і абагульнены ў наступны аналіз
Коратка - галоўная выснова ў тым, што якія б мэты ні дэклараваліся дэкрэтам, на практыцы ад яго пацярпелі найбольш сацыяльна неабароненыя людзі, пра якіх дзяржава павінна праяўляць найбольшы клопат.
bel

Анализ практики применения Декрета №3

15.03.2017

За правовой помощью в связи с Декретом №3 в РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» обратились около ста пятидесяти человек. Этим людям оказана помощь, а их ситуации изучены и обобщены в следующий анализ..

Коротко — главный вывод в том, что какие бы цели ни декларировались декретом, на практике от него пострадали наиболее социально незащищенные люди, о которых государство должно проявлять наибольшую заботу. 

рус

Затрыманні (арышты) журналістаў і ўдзельнікаў мірных акцый супраць Дэкрэта №3 - пазіцыя РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт"

13.03.2017
РПГА "Беларускі Хельсінкскі Камітэт" выказвае глыбокую заклапочанасць у сувязі з масавымі затрыманнямі і адміністрацыйнымі арыштамі ўдзельнікаў мірных сходаў супраць дзеяння Дэкрэта Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 2015/04/02 № 3 "Аб папярэджанні сацыяльнага ўтрыманства», а таксама журналістаў, якія асвятляюць дадзеныя сходы ў адпаведнасці са сваімі прафесійнымі абавязкамі. Мы заяўляем наступнае:
 
bel

Pages

Subscribe to RSS - принудительный труд